Vedligeholdelse af elcykel batterier

Vi vil på denne side forsøge at komme med nogle god råd til vedligeholdelse af din elcykel og dit elcykel batteri. Hvis du følger disse råd, er der større sandsynlighed for, at dit batteri yder optimalt.

De samme råd gør sig også gældende for vedligeholdese af golf trolley vogns batterier.

Opladning

 • Du bør aldrig køre dit batteri helt i bund (aflade det). Det skader i sidste ende cellerme i batteriet, og cellerne vil derfor på sigt skulle udskiftes.
 • Når batteriet er fuldt opladet, bør du taget batteriet ud af laderen. Er batteriet fuldt opladet, skal det tages ud af ladestikket. Sluk også for laderen, når den ikke er i brug.
 • Hvis du ikke bruger batteriet i en længere periode eller generelt sjældent bruger batteriet, kan batteriet blive dovent.
 • Batteriet bør oplades og opbevares i stuetemperatur – oplad derfor altid dit elcykel batteri indendørs.
 • Du bør aldrig lægge eller opbevare dit elcykel batteri på en radiator, gulvvarme eller andre varmekilder, heller ikke imens batteriet oplades. Læg altid batteriet fladt under en opladning.
 • Hvis du har været ude at cykle i frostvejr en vinterdag i mere end ti minutter og skal oplade batteriet, vent da cirka en time med at lade på batteriet, efter du har taget det med indendørs.
 • Lad ikke elcykel batteriet op, mens det sidder på din elcykel.
 • Batteriet må ikke være tændt under ladningen.
 • Sjat ladning – det vil sige en opladning af batteriet, inden det er kørt helt i bund – er det bedste for batteriet. Oplad derfor gerne elcykel batteriet, selvom du kun har kørt en kort tur. Et helt nyt elcykel batteri har cirka 500-800 fulde opladninger i sig. Det gælder ikke ved sjat ladninger, da batteriet jo ikke er kørt helt i bund. Dit batteri vil derfor formentlig holde længere, hvis du sjat lader det.

Et dovent batteri

Hvis den distance, du kan køre på en opladning, bliver mindre og mindre, tyder det på, at dit batteri er blevent dovent. Du oplever altså, at du skal oplade elcykel batteriet oftere.

Hvis dit elcykel batteri er blevet dovnet, er vores anbefaling, at du simpelthen bare begynder at bruge batteriet igen, så det langsomt kan vokse sig bedre. Det kan godt kræve en del opladninger, inden dit batteri igen kan række en lang distance. Man kan sammenligne det med en muskel. Hvis du vil være stærk og forblive stærk, skal du træne. Hvis du stopper med at træne, vil du på sigt for eksempel ikke kunne løfte den samme vægt, som da du trænede. Det samme kan siges om et batteri – som også skal holde sin træning vedlige for at være stærk og dulig.

Hvis vores råd ikke virker, kan vi formentlig reparere elcykel batteriet efter skader grundet manglende opladning.

Opbevaring af elcykel batteriet

Du bør aldrig efterlade batteriet i:

 • Frostvejr.
 • Regn.
 • Bagende sol.

 • Opbevar i stedet batteriet tørt og ved stuetemperatur.

Ved længere tids opbevaring er det vores anbefaling, at elcykel batteriets kapacitet er cirka 50-80 %.

Behandling af batteri og elcykel

 • Behandl altid batteriet med stor omhu. Det gælder særligt når batteriet skal lades, når elcykel batteriet monteres eller afmonteres elcyklen. Elcykel batteriet er trods alt elektronik, som ikke tåler hårdhændet behandling.
 • Undgå at elcyklen vælter. Sørg derfor altid for at elcyklen parkeres et fornuftigt sted, hvor cyklen kan stå godt fast.
  Sørg altid for, at batteriet er låst fast på cyklen under kørsel. Sådan undgår du, at batteriet falder ud under kørsel og bliver beskadiget.

Indikatoren på batteriet

Batteriindkatoren kan også let gå i stykker eller blive slidt. Derfor bør du være varsom med at trykke hårdt på batteriets
indikatorknap.

Batteriets indikatorknap er som regel kun overlagt med et tyndt lag gummi eller plastik. Hvis dette lag bliver ødelagt, kan vand komme ind i batteriet af den vej. Det kan ende med, at elektronikken bliver beskadiget og det påvirker naturligvis batteriets funktion og ydeevne.

Det er derfor vores anbefaling, at du får repareret dit batteri med det samme, hvis plastikken går i stykker, eller der bliver slidt hul. Det er som regel billigere at skifte plastikken eller indikatorknappen end batteriets elektronik.

Vi har de rigtige reservedele på lager og kan let og hurtigt reparere dit batteri for dig.

Elcykel batteriets kapacitet

 • Sørg for, at vedligeholde elcyklen. Slidte hjullejer eller bremser, der hænger kan eksempelvis tage energi fra batteriet. Det vil gøre, at elcykel batteriets distance bliver kortere, og du skal derfor oplade batteriet oftere.
 • Kæden skal naturligvis også vedligeholdes. Sørg for at kæden altid er pæn og velsmurt.
 • Pump altid dækkene på elcyklen hårdt. Jo fladere dækkene er, jo korte distance vil du kunne cykle på en opladning.

Transport af el-cykel

Hvis du vælger at transportere din elcykel bag på en bil, er det vores klare anbefaling, at du tager batteriet ud af dens holder og opbevarer det separat i bilen.